Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

– wymagana wcześniejsza rejestracja elektroniczna na stronie https://rekrutacja-podyplomowe.up.krakow.pl
– podanie
– kwestionariusz osobowy
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
– dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (może być kserokopia, aczkolwiek wtedy prosimy zabrać ze sobą oryginał lub odpis do wglądu)
– certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 (nie dotyczy absolwentów filologii rosyjskiej)

Termin składania dokumentów:

01.09.2017 – 30.09.2017 pn.-pt., g. 10.00-13.00

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

15.10.2017

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Neofilologii – filologia rosyjska
ul. Studencka 5, pok. 101, I p.
31-116 Kraków
tel. 12 662 67 31
filros@up.krakow.pl
www.neofilologia.up.krakow.pl

Limit przyjęć:
20 osób

Opłata za semestr:
1700 zł

Kryteria przyjęć:
Kolejność zgłoszeń