O studiach

Innowacyjność studiów podyplomowych Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe polega na unikalnym połączeniu dwóch dziedzin: filologii i prawa. Słuchacze poszerzą swoje umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystywania języka rosyjskiego specjalistycznego oraz zdobędą wiedzę z prawa handlowego Polski i Federacji Rosyjskiej. Studia mają charakter doskonalący, są przeznaczone dla absolwentów różnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, posiadających udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego co najmniej na poziomie B1. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą przyszłym i obecnym przedsiębiorcom, pracownikom firm współpracujących z Rosją, menedżerom, członkom organów zarządczych spółek oraz innym zainteresowanym zyskać komfort bezpieczeństwa w relacjach językowo-prawnych z partnerami rosyjskimi.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w zimowej edycji studiów!

Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota-niedziela), rozpoczynają się 15 października 2017, trwać będą dwa semestry.